Skip Ribbon Commands
Skip to main content

misiunea scolii

​​​Misiunea şcolii

Dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea locală a unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale, în care fiecare individ să beneficieze de șansa dezvoltării sale ca personalitate, să se pregătească pentru integrarea sa în lumea muncii.​​​ Liceul Tehnologic “Elena Caragiani” își propune să devină principalul furnizor de specialiști în domeniul  ttehnic, astfel încât, să acopere cerințele agenților economici de pe plan local şi judeţean.

Viziunea școlii

Liceul Tehnologic Elena Caragiani îşi propune formarea unui viitor absolvent bine educat şi instruit, capabil de adaptare pe piața muncii, implicat permanent in propria devenire ca OM util societăţii  

Ţintele strategice vizate vor fi:​

  1. Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;

  2. Dezvoltarea profesională a resurselor  umane  ale  școlii  care să conducă la dezvoltarea personală , dar și a managementului unității școlare.​

  3. Dezvoltarea  parteneriatului  educațional  și  social  pentru  formare profesională  în scopul  îmbunătățirii  inserției  socio­profesionale  a absolvenților.

  4. Implementarea unor programe de informare /prevenire/prevenție în problema absenteismului/abandonului școlar, pentru elevi, părinți și alți beneficiari indirecți ai educație 

​ ​OBIECTIVE LOCALE​

ØPrioritatea 1: Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală, pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic conform standardelor UE.
ØPrioritatea 2: Adaptarea ofertei educaționale prin calificări și curriculum la cerințele socio-economice regionale.
ØPrioritatea 3: Dotarea cu echipamente a laboratoarelor, atelierelor și a parcului auto specifice pregătirii VET în concordanță cu standardele europene
ØPrioritatea 4: Asigurarea calității în activitatea școlii.