Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Misiunea şcolii

Dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea locală a unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale, în care fiecare individ să beneficieze de șansa dezvoltării sale ca personalitate, să se pregătească pentru integrarea sa în lumea muncii.​​​ Liceul Tehnologic Elena Caragiani își propune să devină principalul furnizor de specialiști în domeniul  ttehnic, astfel încât, să acopere cerințele agenților economici de pe plan local şi judeţean.

 ​OBIECTIVE LOCALE

ØPrioritatea 1: Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală, pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic conform standardelor UE.
ØPrioritatea 2: Adaptarea ofertei educaționale prin calificări și curriculum la cerințele socio-economice regionale.
ØPrioritatea 3: Dotarea cu echipamente a laboratoarelor, atelierelor și a parcului auto specifice pregătirii VET în concordanță cu standardele europene
ØPrioritatea 4: Asigurarea calității în activitatea școlii.