​​​​​​​​​​​​​​​​​I​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

 • ​​Misiunea şcolii​

  ,,Dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea locală a unui mediu favorabil   învăţării, în care elevii să respecte și să promoveze adevăratele valori naționale, să beneficieze de șanse egale de dezvoltare ca personalitate și să se pregătească pentru integrare activă în mediul profesional, social și familial."

 • Viziunea școlii

 • ​Liceul Tehnologic Elena Caragiani îşi propune formarea unui viitor absolvent bine educat şi instruit, capabil de adaptare pe piața muncii, implicat permanent in propria devenire ca OM util societăţii  

 • Ţintele strategice vizate vor fi:​

 1. Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;

 2. Dezvoltarea profesională a resurselor  umane  ale  școlii  care să conducă la dezvoltarea personală , dar și a managementului unității școlare.

 3. Dezvoltarea  parteneriatului  educațional  și  social  pentru  formare profesională  în scopul  îmbunătățirii  inserției  socio­profesionale  a absolvenților.

 4. Implementarea unor programe de informare /prevenire/prevenție în problema absenteismului/abandonului școlar, pentru elevi, părinți și alți beneficiari indirecți ai educație 

 5. LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI"cu sediul în municipiul TECUCI, strada COSTACHE RACOVIȚĂ nr. 20B  județul GALAȚI organizează EXAMEN DE PROMOVARE de la SECRETAR INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRADUL II - S la  SECRETAR INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRADUL I - S 1,00 POST/NORMĂ conform HG 286/23.03.2011 actualizată prin H.G. 269/20.04. 2016.  ​

 6. https://www.facebook.com/elena.caragianitecuci


ORARUL ȘCOLII

1. ORAR DIMINEAȚĂ , 2. ORAR DUPĂ AMIAZĂ​, 3. ORAR CADRE DIDACTICE​​

 informatii de interes general