Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Proiect - Educația rutieră


PROIECT DE EDUCAȚIE RUTIERĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC 

"ELENA CARAGIANI", TECUCI

​GALERIE FOTO​

   Activitatea instructiv-educativă desfășurată în cadrul Liceului Tehnologic ,,ElenaCaragiani'' Tecuci nu se rezumă doar la activitățile legate de instruirea propriu-zisă a elevilor ci încearcă să creeze și să dezvolte la elevi idei, sentimente, aptitudini și abilități care să-i ajute să devină nu doar specialiști într-un domeniu sau altul de activitate ci, persoane oneste, cetățeni responsabili în comunitățile din care fac parte. Acest lucru se realizează și printr-o educație rutieră, menită să creeze elevilor un comportament determinat de respectarea legislației rutiere în vigoare. Informarea reprezintă primul pas spre o abordare corespunzătoare a activităților specifice proiectului. De aceea acest proiect a adus în fața elevilor Liceului Tehnologic ,,ElenaCaragiani'' Tecuci activități specifice de educație rutieră, ținând cont de riscurile provenind din lipsa cunoștințelor în domeniu.

SCOPUL PROIECTULUI

Prevenirea vătămării adolescenților prin accident rutier, prin formarea abilităților, competențelor și comportamentului rutier responsabil, în calitate de pietoni, skate rollers, conducători de vehicule sau autovehicule.

​OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI

 • Promovarea educației rutiere în rândul elevilor Liceului Tehnologic "Elena Caragiani" din Tecuci

 • Includerea elevilor în viaţa comunităţilor lor locale prin activităţi desfăşurate în comun cu Poliția municipală și Școala de Șoferi profesioniști SCATEC

 • Dezvoltarea colaborării interinstituționale cu celelalte structuri/organizații locale, cu responsabilități în domeniu.

 • Centrarea activităților pe identificarea riscului rutier și a consecințelor acestuia

 • Identificarea modalităților de prevenire a riscului rutier

   OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 • Angrenarea  elevilor şi a factorilor implicați în acţiunile preventive desfăşurate de poliţia rutieră şi participarea elevilor la aceste activităţi în vederea apropierii populaţiei de poliţişti, asigurarea unei maxime transparenţe a muncii desfăşurate în carosabil şi schimbarea mentalităţii acestora cu privire la faptul că lucrătorul de poliţie rutieră „vânează" greşelile conducătorilor auto şi au în plan aplicarea de sancţiuni contravenţionale.

 • Colaborarea lucrătorilor de poliţie cu factorii educaţionali din liceu şi şcoala de şoferi pentru realizarea unui schimb de experienţă şi cunoaşterea în permanenţă a necesităţilor impuse de situaţia operativă;

 • Organizarea  unor întâlniri cu elevii, în sălile de curs şi prezentarea în comun a unor materiale documentare, cu caracter de informare și de prevenire;

 • Elaborarea în comun cu Biroul Poliţiei Rutiere Tecuci a unor materiale ce pot servi la campaniile de prevenire organizate pe diferite programe, cât şi distribuirea acestor materiale în rândul elevilor sau a cursanţilor, de către organele de poliţie

 • Organizarea de concursuri pe teme de legislație rutieră, stimulate cu diplome/ premii, din partea partenerilor implicați în proiect

  Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost:

 • 18 decembrie 2017, în laboratorul de informatică elevii care s-au înscris la proiect (116 elevi) au participat la masa rotundă în cadrul căreia au avut loc discuții cu privire la activitățile proiectului, ocazie cu care s-au stabilit colaboratorii(Avram Mihaela și Leica Gheorghe) și responsabilii de activitate

 • 25 ianuarie 2018, la Școala de șoferi Scatec cei 81 de elevi participanți s-au întâlnit cu dl. ing. Diaconiță Mircea și d.na prof. Chiscop Mirela. Cu această ocazie elevii au aflat avantajele parcurgerii orelor de pregătire în domeniul educației rutiere pentru obținerea permisului de conducere. De comun acord cu factorii implicați s-a stabilit ca pe parcursul  lunilor februarie și martie elevii să se prezinte vinerea  în intervalul 12,30- 13,00 pentru ore de Legislație rutieră gratuite oferite de Școala de Șoferi Scatec.

 • 02 martie 2018, la Școala de Șoferi Scatec a avut loc întâlnirea cu dl. subcomisar Catană Costache din cadrul Poliției Tecuci, Biroul rutier, care a prezentat celor 86 de elevi participanți materiale video cu următoarele teme: circulația pe drumurile publice, reguli de circulație pentru moped-iști, reguli de circulație pentru bicicliști, modul de conducere preventivă, evenimente petrecute pe raza municipiului Tecuci și comunele din județ

 • pe 30 martie 2018, avânt tema "Concurs pe teme de legislație rutieră". La concurs au participat 37 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a.

Elevii au primit grile de răspunsuri pentru chestionare de legislație rutieră, pe care le-au avut de completat în timp de 30 minute.

La finalul concursului elevii au primit următoarele premii:

 • Premiul 1 (400 lei):  Popa Anamaria-XIIC

 • Premiul 2 (300 lei): Nadane Eugen Marian-XIG și Midoi Abel –Aron- XIID

 • Premiul 3 (200 lei): Vrabie Franco Eduard Andrei-XIIE, Gheorgheoiu Giani Gabriel-XIF, Roșu Dănuț-XIF și Radu Victor XIDp

Restul elevilor au primit vaucere de 100 lei.

 • 27 aprilie 2018, la sala 3 din liceu a avut loc prezentarea echipamentelor de siguranță din dotarea vehiculelor, autovehiculelor și bicicletelor. La activitate au participat 25 de elevi și dl. subcomisar Catană Costache precum și cadre didactice din școală.

 • 18 mai 2018, la sala 3 a avut loc prezentarea materialului "Viața în trafic- categorii vulnerabile de participanți la trafic", întocmit de d.na prof. Trifan Gina și jurizarea concursului de postere. La activitate au participat doar 20 de elevi și cadre didactice.

La finalul derulării proiectului toți factorii implicați în desfășurarea acestuia au fost foarte încântați de întreaga activitate și doresc continuarea acestuia și în anii următori.