Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PROIECT EDUCATIONAL PE TEME JURIDICE

​​​În anul școlar 2017-2018, Ministerul Educației Naționale a încheiat un parteneriat cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Înalta Curte de Casație și Justiție privind educația juridică a tinerilor din unitățile de învățământ preuniversitar. În acest sens Liceul Tehnologic Elena Caragiani a desfășurat mai multe activități pe teme juridice în colaborare cu Tribunalul Tecuci, judecător Vâlcu Dan, responsabil cu  activitățile de educație juridică în învățământul preuniversitar.

Prima întâlnire a avut loc în daTA DE 13.11.2017 cu ocazia Săptămânii Educației Globale. Elevi ai claselor a IX-a B, a IXCp însoțiți de d-nele prof. Pîrlea Delia, Mardare Liliana, psiholog școlar Colea Violta Gina. au vizitat instituția Judecătoria Tecuci.

Obiectivele activității:

- Promovarea educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar, de la vârsta de debut a învățământului școlar obligatoriu și până la liceu inclusiv, prin oferirea de informații cu caracter juridic cadrelor didactice și elevilor;

- Deprinderea cunoștințelor elementare de drept;

- Creșterea gradului de acces​ibilitate a normelor juridice față de destinatarii acestora;

- Promovarea unei culturi juridice menite să încurajeze, de la o vârstă fragedă respectul față de lege, echitatea socală și atitudinea civică.

- Prevenirea riscurilor provenind din lipsa cunoștințelor minime de drept, care se pot materializa în săvârșirea de fapte cu caracter antisocial, expuneri la pericole ce pot fi evitate ori incapacitatea de apărare și libertăți fundamentale:

         În cadrul întâlnirii, după o scurtă prezentare a sălilor