Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliere si orientare scolara

​ANUL ȘCOLAR 2018-2019​​​​​​​​​​​​

(choose be optimistic it feels better)​

ANUL ȘCOLAR 2017-2018​​

(Keep calm and start the day with  a smile)​

Mapa dirigintelui

 ​*Catalogul clasei, completat conform cerintelor, cu toate datele personale ale elevilor;
* Programa scolara pentru consiliere si orientare (dirigentie);
* Planificarea anuala si semestriala la consiliere si orientare;
* Planificarea activitatilor educative extrascolare (pe semestre);
* Proceduri utilizate in activitatea educativa scolara si extrascolara; 
* Structura anului scolar;
* Orarul clasei;
* Componenta Consiliului Clasei;
* Responsabilitatile elevilor in colectiv;
* Caracterizarea psihosociala a clasei;
* Numar de elevi la inceput/sfarsit de an scolar;
* Componenta clasei pe varste, sex, mediu de provenienta;
* Situatia absentelor - raportare lunara;
* Situatia notelor la purtare;
* Date privind orientarea scolara si profesionala;
* Situatia burselor obtinute de elevi;
* Situatia elevilor cu rezultate deosebite la concursurile scolare/extrascolare;
* Situatia elevilor cu rezultate foarte bune/slabe la invatatura;
* Situatia elevilor cu cerinte speciale;
* Situatia elevilor care fac naveta;
* Situatia manualelor scolare;
* Graficul lucrarilor scrise/tezelor;
* Colaborarea cu familia;
* Componenta comitetului de parinti pe clasa;
* Graficul intalnirilor cu parintii;
* Tematica lectoratelor cu parintii.
* Colaborarea cu alti factori educativi (conducerea scolii, profesorii clasei, sponsori, ONG-uri, comunitatea locala, etc.);
* Fisa de observatie a fiecarui elev;
* Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant;
* Regulament de ordine interioara (ROI);
* Norme de Protectia Muncii si PSI;
* Proces verbal de prelucrare a regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant si ROI;
* Proces verbal de prelucrare a normelor PSI si Protectia Muncii;
* Procese verbale de la sedintele Consiliului Clasei;
* Procese verbale de la intalnirile cu parintii;
* Situatia statistica la inceput de an scolar/sfarsitul anului scolar;
* Tabele nominale cu elevi pentru alocatia de stat;
* Anexe (proiecte/schite de lectie, fise/rapoarte de activitate, proiecte, parteneriate, schimburi de experienta, chestionare si teste aplicate pe diverse teme, poze, diplome, etc.).​​​